T kusy

Název dílu
Rozměrová norma
Tvarovky T 90° Svařované se stejnými a nestejnými hrdly
ON132212
Tvarovky T 90° Svařované se stejnými a nestejnými hrdly
ON132213
Tvarovky T 90° Svařované se stejnými a nestejnými hrdly
ON132214
Tvarovky T 90° Svařované se stejnými a nestejnými hrdly
ON132230
Tvarovka T
ČSN EN 10235-1
Tvarovka T kovaná
Dle výkresové dok.

Výše specifikované zboží zajišťujeme také dle norem DIN, ANSI atd.

Celý výše uvedený sortiment výrobků je dodáván v jakostních třídách 11, 12, 15, 17 dle ČSN a také jejich ekvivalenty specifikované v normách DIN a ANSI. Mimo výše uvedených dílů dodáváme také tvarovky límcované, přírubové a se šikmou odbočkou.